Taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) yra šios elektroninės parduotuvės www.dropslietuva.com  klientą (toliau vadinama – Pirkėjas) ir UAB „Diantė“, įmonės kodas 304050021, adresas Šv. Gertrūdos g. 51-21, LT-44283, Kaunas (toliau taip pat vadinama – Pardavėjas) saistantis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, o taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu šioje elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
 2. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą patvirtina, jog su šiomis Taisyklėmis susipažino.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

 1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar prekes iš šios elektroninės parduotuvės (toliau – Prekės), pateikia jų užsakymą ir už jį sumoka.
 2. Pirkėjas pateikdamas užsakymą ir jį apmokėdamas patvirtina, kad yra pilnametis ir veiksnus, arba, būdamas nepilnamečiu, turi savo rūpintojo sutikimą, savarankiškai disponuoja savo lėšomis, turi teisę pirkti prekes ir su Pardavėju sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį.
 3. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakyme pasirinktas Prekių asortimentas, jų kaina bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui. Pardavėjui negalint įvykdyti pirkimo-pardavimo sutarties ji nutraukiama grąžinant Pirkėjui visas jo pagal užsakymą sumokėtas pinigų sumas.

Atsiskaitymas

 1. Už pagal užsakymą įsigyjamas Prekes Klientas atsiskaito:
  • Banko pavedimu šiais rekvizitais:
   * Gavėjo pavadinimas: UAB „Diantė“,
   * Gavėjo kodas: 304050021, 
   * Gavėjo sąskaita: LT214010051004038031,
   * Gavėjo bankas : Luminor bankas,
   * Banko kodas: 74000,
   * Mokėjimo paskirtyje nurodoma: užsakymo numeris;
   arba
  • mokėjimu per šioje elektroninėje parduotuvėje integruotą Paysera mokėjimo sistemą joje galimais atsiskaitymo būdais;
   arba      
  • kitais šioje elektroninėje parduotuvėje integruotais galimais atsiskaitymo būdais.

Prekių išsiuntimas, pristatymas ir jo kaina

 1. Prekės išsiunčiamos per 3 darbo dienas po apmokėjimo pagal užsakymą už jas gavimo dienos.
 2. Prekės Lietuvoje pristatomos:
  • į Kliento pasirinktą LP EXPRESS paštomatą (Prekių pristatymo kaina šiuo būdu – 3 Eur), arba OMNIVA paštomatą (Prekių pristatymo kaina šiuo būdu – 2,5 Eur), arba DPD Pickup paštomatą (Prekių pristatymo kaina šiuo būdu – 2,5 Eur), arba SIUNTOS AUTOBUSAIS terminalą Lietuvos miestuose, kurių autobusų stotyse toks terminalas yra (Prekių pristatymo kaina šiuo būdu – 5 Eur). Siuntos paprastai pristatomos per 1-3 darbo dienas po jų išsiuntimo. Švenčių, nenumatytų situacijų ar padidinto atitinkamo paslaugos teikėjo užimtumo laikotarpiais pristatymo laikas gali būti ilgesnis. Į didžiųjų miestų paštomatus siuntos pristatomos ir šeštadieniais. Siuntos saugomos pagal atitinkamo paslaugos teikėjo nustatytus terminus.
   arba
  • Kliento pasirinktu adresu per LP EXPRESS kurjerius (Prekių pristatymo kaina šiuo būdu – 4 Eur) arba per OMNIVA kurjerius (Prekių pristatymo kaina šiuo būdu – 3,5 Eur) arba per DPD kurjerių tarnybą (Prekių pristatymo kaina šiuo būdu – 4 Eur). Siuntos paprastai pristatomos per 1-4 darbo dienas po jų išsiuntimo. Švenčių, nenumatytų situacijų ar padidinto atitinkamo paslaugos teikėjo užimtumo laikotarpiais pristatymo laikas gali būti ilgesnis. Nenumatytų situacijų laikotarpiais (pvz. visuotinis karantinas) Prekių pristatymo paslauga šiuo būdu gali būti laikinai neteikiama.
 3. Į užsienį, išskyrus ES šalis ir Didžiąją Britaniją, prekės nepristatomos.
 4. Į ES šalis ir Didžiąją Britaniją Prekės pristatomos per DPD kurjerių tarnybą (Prekių pristatymo kaina šiuo būdu – 10 Eur). Siuntos paprastai pristatomos per 7-10 darbo dienų po jų išsiuntimo. Švenčių, nenumatytų situacijų ar padidinto atitinkamo paslaugos teikėjo užimtumo laikotarpiais pristatymo laikas gali būti ilgesnis. Nenumatytų situacijų laikotarpiais (pvz. visuotinis karantinas) Prekių pristatymo paslauga šiuo būdu gali būti laikinai neteikiama.
 5. Perkant už 100 Eur ir daugiau Prekių pristatymas Lietuvoje nemokamas.
 6. Klientas pirkdamas Prekes sutinka, kad Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių pristatymų vėlavimus, jei Prekes išsiunčia šiose Taisyklėse numatytais terminais. Klientas pirkdamas Prekes patvirtina, kad supranta ir sutinka, kad Pardavėjas negali įtakoti kurjerių paslaugas teikiančių įmonių darbo kokybės.

Prekių keitimas ar grąžinimas

 1. Klientas turi teisę per 14 dienų nuo Prekių gavimo, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Prekių ir jas grąžinti jeigu:
  • Įsigytos Prekės nenaudotos ir jų pakuotės nepažeistos, bei, nepažeistas Prekių pakuotės, patvirtinančios Prekių įsigijimą internetu, lipdukas, arba gamyklinė apsauginė pakuotė, bei, Prekės ir jų pakuotės nepraradusios prekinės išvaizdos ir yra pilnos komplektacijos.
   Klientas, internetu pirkdamas šioje elektroninėje parduotuvėje parduodamas Prekes, atsižvelgiant į jų rūšį ir pobūdį, supranta ir prisiima riziką, kad Prekių išbandyti negali ir, norėdamas jas be priežasties grąžinti, išpakuoti ir išbandyti negalės.
   Pageidavimą grąžinti Prekes Klientas pareiškia el. laišku siunčiamu el. paštu: [email protected], savo el. laiške nurodydamas grąžinamas Prekes, savo vardą ir pavardę bei savo banko sąskaitos rekvizitus. Klientas savo sąskaita pristato Prekes į UAB „Diantė“ parduotuvę The House of Drops, adresu Šv. Gertrūdos g. 51, LT-44283, Kaunas, arba apmoka jų pristatymo anksčiau nurodytu adresu išlaidas. Po Prekių grąžinimo, per 10 darbo dienų nuo Prekių gražinimo dienos, grąžintų Prekių kaina, be jų pristatymo išlaidų, išmokama į Kliento nurodytą jo banko sąskaitą.
 2. Klientas gavęs nekokybiškas Prekes turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekių gavimo, susisiekti su Pardavėju el. paštu [email protected] ir suderinti nekokybiškų Prekių keitimo arba grąžinimo sąlygas. Be to, gražinamos ar keičiamos Prekės bei jų pakuotės turi būti pilnos komplektacijos. 
  Klientas savo sąskaita pristato grąžinamas ar pageidaujamas keisti nekokybiškas Prekes į UAB „Diantė“ parduotuvę The House of Drops, adresu Šv. Gertrūdos g. 51, LT-44283, Kaunas, arba apmoka jų pristatymo anksčiau nurodytu adresu išlaidas. Po Prekių grąžinimo, per 10 darbo dienų nuo Prekių gražinimo dienos, grąžintų Prekių kaina išmokama į Kliento nurodytą jo banko sąskaitą.
 3. Prekės gali būti nekeičiamos ir Klientui grąžinama jų kaina, jeigu pageidaujamų keisti Prekių Pardavėjas nebeturi.

Atsakomybė

 1. Žalos atsiradimo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai jos patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
 2. Pirkėjas atsako už užsakymo ar registracijos formoje pateiktų savo duomenų atitikimą tikrovei ir jų saugumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus duomenis ar leidžia savo duomenimis naudotis kitiems asmenims, Pardavėjas neatsako už to pasekmes ir turi teisę gauti iš Pirkėjo savo dėl to patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimą.
 3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles neįvykdymo dėl aplinkybių, kurių jos negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti bei negalėjo užkirsti kelio joms ar jų pasekmėms. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės yra suprantamos taip, kaip jas apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės.

Baigiamosios nuostatos

 1. Apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys galite sužinoti www.dropslietuva.com privatumo politikoje.
 2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.dropslietuva.com dienos.
 3. Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, iš jų kylantiems santykiams ar ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 4. Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kylantys iš šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 45 dienas po ginčo inicijavimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Pirkėjas skundą dėl įsigytos prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, ar jos padaliniams, interneto svetainėje www.vvtat.lt) bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, turi kreiptis į Pardavėją.
 6. Svetainė www.dropslietuva.com priklauso ir yra valdoma įmonės UAB Diantė, įmonės kodas 304050021, kurios veiklos buveinė yra adresu Šv.Gertrūdos g. 51-21, LT-44283, Kaunas, Lietuva.

Taisyklių 2020-11-25 redakcija.